FINA – Strategia komunikacji Social Media Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny

Co zrobiliśmy?

  • audyt komunikacji w mediach społecznościowych
  • opracowanie strategii komunikacyjnej w momencie połączenia 2 instytucji
  • stworzenie wizualnej mapy user journey (przepływów użytkowników)
  • warsztaty wdrożeniowe z zespołem z elementami szkolenia antykryzysowego

Na zaproszenie zespołu FINA przeprowadziliśmy kompleksowy audyt komunikacji, kanałów i zasobów mediów społecznościowych NiNA oraz Filmoteki Narodowej w skomplikowanej sytuacji reorganizacji i połączenia obu instytucji.

Następnie opracowaliśmy w formie graficznej ilustrację ekosystemu social media i mapę przepływów użytkowników. W oparciu o nią stworzyliśmy strategię łączenia i uporządkowania rozległego obszaru social media obu instytucji, którą przedstawiliśmy następnie zespołowi w formie warsztatowej. W efekcie powstał manual i kalendarium transformacji, które posłużyły do budowania spójnej i przejrzystej komunikacji FINA w przejściowych okresie zmian organizacyjnych.