Loading...

FINA – Strategia komunikacji Social Media Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny

Co zrobiliśmy?

  • audyt komunikacji w mediach społecznościowych
  • opracowanie strategii komunikacyjnej w momencie połączenia 2 instytucji
  • stworzenie wizualnej mapy user journey (przepływów użytkowników)
  • warsztaty wdrożeniowe z zespołem z elementami szkolenia antykryzysowego

Na zaproszenie zespołu FINA przeprowadziliśmy kompleksowy audyt komunikacji, kanałów i zasobów mediów społecznościowych NiNA oraz Filmoteki Narodowej w skomplikowanej sytuacji reorganizacji i połączenia obu instytucji.

Następnie opracowaliśmy w formie graficznej ilustrację ekosystemu social media i mapę przepływów użytkowników. W oparciu o nią stworzyliśmy strategię łączenia i uporządkowania rozległego obszaru social media obu instytucji, którą przedstawiliśmy następnie zespołowi w formie warsztatowej. W efekcie powstał manual i kalendarium transformacji, które posłużyły do budowania spójnej i przejrzystej komunikacji FINA w przejściowych okresie zmian organizacyjnych.

Referencje

Na przestrzeni października i grudnia 2017 roku Dominik Pokornowski i Katarzyna Toczko przeprowadzili na zlecenie Filmoteki Narodowej – Instytut Audiowizualnego kompleksowy audyt kanałów i zasobów mediów społecznościowych FINA. Wnikliwie przyjrzeli się dotychczasowym działaniom. W tym obszarze zarówno w Filmotece Narodowej jak i Narodowym Instytucie Audiowizualnym, by poznać dotychczasowe strategie działania tych instytucji, oraz misję i cele związane z ich połączeniem. Uwzględniając opinie szerokiego grona pracowników powiązanych lub zainteresowanych tym obszarem oraz w bezpośrednim kontakcie z dyrekcją i przyszłym zespołem ds. mediów społecznościowych opracowali strategię łączenia i uporządkowania rozległego obszaru social media FINA. W efekcie warsztatów i licznych konsultacji powstała strategia i manual, które posłużyły do budowania spójnej i przejrzystej komunikacji FINA w tym obszarze. Dominik Pokornowski i Katarzyna Toczko wykazali się przy tym nie tylko ogromnym zrozumieniem specyfiki pracy instytucji kultury, szerokimi kompetencjami i profesjonalizmem oferowanych działań, ale też szczerym zaangażowaniem w poszukiwanie najlepszych rozwiązań, elastycznością i wyczuciem potrzeb całego zespołu W trudnym procesie reorganizacji dużej instytucji.